Martha Ros presenta les seves manualitats.

Martha Ros presenta les seves manualitats.
Teixits arribats des de el cor dels Pirineus,d'una tradició que ve de finals del segle XIX, el seu cromatisme de colors canviants dia a dia, la diferent composició de les ratlles, el tacte d'una matèria natural.
Martha Ros presenta sus manualidades.
Tejidos procedentes del corazón de los Pirineos, una tradición del siglo XIX, su cromatismo renovado dia a dia, diferente composición de sus listados y tacto de materia natural.